DATE DE CONTACT 
privind sediile Birourilor Electorale de Circumscripţie Comunală, Orăşeneşti şi Municipale


Nr. Crt.Biroul Electoral de Circumscripţie Comunală, Orăşenescă, MunicipalăSediul Biroului Electoral de Circumscripţie Comunală, orăşenescă, municipalăPROGRAM DE LUCRUDate de ContactE-mail
31Biroul Electoral de Circumscripţie Comunală nr.31 Cefa- Judeţul BihorSediul Primăriei Cefa - birou din cadrul primăriei - loc. Cefa nr. 8109:00 -17.00Tel/Fax: 0259394007 bh.cefa@bec.ro ​​​​​​​
sus